Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

TT. Thích Chân Quang – Làm chủ lời nói rất hay

Không có nhận xét nào :
Lời nói là phương tiện giao tiếp trong công việc, tình yêu và cuộc sống. Chúng ta sử dụng lời nói thường xuyên, nhưng không phải ai cũng làm chủ được lời nói. Lời nói có thể mang lại niềm vui cho người khác, và lời nói có thể dẫn đến sự xung đột cá nhân.
Về cơ bản, công dụng của lời nói có 2 loại: Lời nói là biểu hiện của nội tâm; Lời nói là phương tiện giao tiếp.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét